Members

HAWK’S BRIGADE

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Arup Sudhanshu Mukherjee 9403212267
2. Dr. Alka Arup Mukherjee 9403212267
3. Dr. Apurva Arup Mukherjee 9403212267
4. Kannu Chauhan 9822224024
5. Prasad Pimprikar 9545078600
6. Deepak Khurana 9422114222
7. Shrimant Raje Mudhoji Bhonsle 9373101121
8. Mr. Ashok Thakre 9860014666
9. Mukesh Mathur (Rajasthan) 9829061302
10. Noor Bano Sheikh (Mumbai) 9004439966
11. Chetan Rajkarne 9960587863
12. Rajesh Dharamthok 9890907017
13. Ashok Krishnani 9823034068
14. Sanjay Daga 9370965432
15. Tushar Kothari 9422102919
16. Jughal Kishor Chandak 9371882400
17. Vinod Patil 9822724631
18. Tushar Mirashe (IT Head) 7276760329
19. Ravindra Gayki

WOMEN WING

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Rohini Pahade
2. Pramita Mathurkar

ADVISORY BOARD

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Shrimant Raje Mudhoji Bhonsle 9373101121
2. Jughal Kishor Chandak 9371882400

LEGAL ADVISORS

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Adv. Asif Qureshi 9422109192
2. Adv. Prakash Jaiswal 9823152826
3. Adv. Satyanathan 9373104396
4. Adv. Vinod Manohar Kashimkar 8180855331
5. Adv. Chhaya Yadav 9970303450
6. Adv. Ravi Rajkarne 9822706783
7. Adv. Kalyani Kapse
8. Adv. Ashok Bansod 9422115282
9. Adv. Sudhakar Dhande 9373103990
10. Adv. Hemlata Singh 8485863132
11. Adv. Sejal Bonde
12. Adv. Smita Taksande 9422115862