Members

HAWK’S BRIGADE

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Arup Sudhanshu Mukherjee (PhD,MBA,MA,LLb,LLM) 9403212267
2. Dr. Alka Arup Mukherjee 9403212267
3. Dr. Apurva Arup Mukherjee 9403212267
4. Kannu Chauhan
5. Prasad Pimprikar
6. Deepak Khurana
7. Shrimant Raje Mudhoji Bhonsle
8. Mr. Ashok Thakre
9. Mukesh Mathur (Rajasthan)
10. Noor Bano Sheikh (Mumbai)
11. Chetan Rajkarne
12. Rajesh Dharamthok
13. Ashok Krishnani
14. Sanjay Daga
15. Tushar Kothari
16. Jughal Kishor Chandak
17. Tushar Mirashe (IT Head) 8956810348
18. Vinod Patil
19. Hargovind Meena
20. Ravindra Gayki
21. Ashwin Jain Jhaveri (President-Nagpur) 8381070079
22. Taliya Mirza Ji (Secretary-Nagpur) 8329939380

WOMEN WING

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Rohini Pahade
2. Pramita Mathurkar

ADVISORY BOARD

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Shrimant Raje Mudhoji Bhonsle
2. Jughal Kishor Chandak

LEGAL ADVISORS

SR.NO. FULL NAME CONTACT NO.
1. Adv. Satyanathan
2. Adv. Vinod Manohar Kashimkar
3. Adv. Chhaya Yadav
4. Adv. Chetan Rajkarne
5. Adv. Kalyani Kapse
6. Adv. Ashok Bansod
7. Adv. Sudhakar Dhande
8. Adv. Hemlata Singh
9. Adv. Sejal Bonde
10. Adv. Smita Taksande
11. Adv. Ashish Fule